Top

Bảng giá đất Thừa Thiên Huế 2012

Cập nhật 03/02/2012 10:40

Quyết định 50/2011/QĐ-UBND Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.

Giá đất Thừa Thiên Huế

Download
Quyết định Download
Thành phố Huế Download
Thị xã Hương Trà Download
Thị xã Hương Thủy Download
Thị trấn Phong Điền Download
Thị trấn Quang Điền Download
Thị trấn Phú Vang và Thị trấn Phú Đa Download
Thị trấn Phú Lộc Download
Thị trấn Lăng Cô Download
Thị trấn Khe Tre Download
Thị trấn A Lưới Download
Phân vùng đất Download

DiaOcOnline.vn