Top

Bảng giá đất Kon Tum 2012

Cập nhật 12/01/2012 14:45

Quyết định 40/2011/QĐ-UBND V/v ban hành bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.

Giá đất Kon Tum

Download
Quyết định Download
Giá đất trồng lúa nước Download
Giá đất trồng cây hàng năm Download
Giá đất trồng cây lâu năm Download
Giá đất rừng sản xuất Download
Giá đất nuôi trồng thủy sản Download
Giá đất ở nông thôn Download
Giá đất ở đô thị Download