Top

Bảng giá đất Hà Tĩnh 2012

Cập nhật 13/01/2012 11:30

Quyết định 4080 /QĐ-UBND Về việc Ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.

Giá đất Hà Tĩnh

Download
Quyết định Download
Thành phố Hà Tĩnh Download
Giá đất ở bám đường phường Bắc Hà Download
Giá đất ở bám đường phường Thạch Linh Download
Giá đất ở bám đường xã Thạch Trung Download
Thị xã Hồng Lĩnh Download
Huyện Nghi Xuân Download
Huyện Thạch Hà Download
Huyện Cẩm Xuyên Download
Đất lâm nghiệp huyện Cẩm Xuyên Download
Đất ở nông thôn huyện Cẩm Xuyên Download
Đất nông nghiệp nghiệp huyện Cẩm Xuyên Download
Huyện Hương Sơn Download
Huyện Đức Thọ Download
Huyện Can Lộc Download
Huyện Kỳ Anh Download
Huyện Lộc Hà Download
Giá đất ở nông thôn, phân loại xã và hệ số tính giá Download
Giá đất nông nghiệp các huyện, thành phố, thị xã Download