Top

Bảng giá đất Bắc Ninh 2012

Cập nhật 12/01/2012 15:00

Quyết định 155/2011/QĐ-UBND Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2012

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.

Giá đất Bắc Ninh

Download
Quyết định Download