Top

Bảng giá đất 2012

 • Bảng giá đất Phú Thọ 2012

  Cập nhật 08/03/2012 14:05

  Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

 • Bảng giá đất Long An 2012

  Cập nhật 07/03/2012 16:15

  Bảng giá đất tỉnh Long An năm 2012 được ban hành theo Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

 • Bảng giá đất Yên Bái 2012

  Cập nhật 06/03/2012 10:10

  Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân loại đường phố, vị trí và Bảng giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2012

 • Bảng giá đất Quảng Ninh 2012

  Cập nhật 05/03/2012 14:40

  Quyết định số 4166/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định về giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2012

 • Bảng giá đất Vĩnh Phúc 2012

  Cập nhật 17/02/2012 09:05

  Quyết định số 60/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định về giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012

 • Bảng giá đất Lâm Đồng 2012

  Cập nhật 09/02/2012 13:30

  Quyết định ban hành Bảng giá đất tỉnh Lâm Đồng 2012

 • Bảng giá đất Khánh Hòa 2012

  Cập nhật 08/02/2012 10:40

  Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định chi tiết Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

 • Bảng giá đất Hòa Bình 2012

  Cập nhật 07/02/2012 14:40

  Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định chi tiết Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

 • Bảng giá đất Hà Nam 2012

  Cập nhật 07/02/2012 13:40

  Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

 • Bảng giá đất Sóc Trăng 2012

  Cập nhật 07/02/2012 10:05

  Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2012

 • Bảng giá đất Quảng Nam 2012

  Cập nhật 06/02/2012 15:05

  Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND Ban hành quy định về giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

 • Bảng giá đất Bắc Giang 2012

  Cập nhật 06/02/2012 10:40

  Quyết định số 480/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2012

 • Bảng giá đất Quảng Trị 2012

  Cập nhật 06/02/2012 09:30

  Nghị quyết số Số: 22/2011/NQ-HĐND Thông qua phương án giá các loại đất và phân loại đường phố các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2012

 • Bảng giá đất Phú Yên 2012

  Cập nhật 06/02/2012 09:10

  Quyết định số 2297/2011/QĐ - UBND Về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2012

 • Bảng giá đất Ninh Thuận 2012

  Cập nhật 06/02/2012 08:40

  Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND về việc quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận