Top

Bảng giá đất Bình Thuận 2012

Cập nhật 17/01/2012 09:50

Quyết định 38/2011/QĐ-UBND Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2012

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.

Giá đất Bình Thuận

Download
Quyết định Download