Top

Bảng giá đất Hậu Giang 2012

Cập nhật 13/01/2012 16:40

Quyết định 47/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định về mức giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.

Giá đất Hậu Giang

Download
Quyết định Download
Quy định về giá các loại đất Download
Đất trồng lúa nước, trồng cây hàng năm và nuôi trồng thủy sản Download
Đất trồng cây lâu năm Download
Đất rừng sản xuất Download
Đất ở nông thôn Download
Đất ở đô thị Download