Top

Bảng giá đất Trà Vinh 2012

Cập nhật 03/02/2012 09:20

Quyết định 20/2011/QĐ-UBND Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2012

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.

Giá đất Trà Vinh

Download
Quyết định Download
Huyện Trà Cú Download
Huyện Cầu Ngang Download
Huyện Châu Thành Download
Huyện Duyên Hải Download
Huyện Tiểu Cần Download
Huyện Cầu Kè Download
Huyện Càng Long Download