Top

Bảng giá đất Cà Mau 2012

Cập nhật 13/01/2012 15:50

Quyết định 20/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.

Giá đất Cà Mau

Download
Quyết định Download
Quy định chung áp dụng bảng giá các loại đất Download
Đất nông nghiệp Download

Giá đất ở đô thị

Download
Thành phố Cà Mau Download
Thành phố Cà Mau (tiếp) Download
Đất hẻm Download
Huyện Thới Bình Download
Huyện U Minh Download
Huyện Trần Văn Thời Download
Huyện Cái Nước Download
Huyện Phú Tân Download
Huyện Đầm Dơi Download
Huyện Năm Căn Download
Huyện Ngọc Hiển Download

Giá đất ở nông thôn

Download
Thành phố Cà Mau Download
Huyện Thới Bình Download
Huyện U Minh Download
Huyện Trần Văn Thời Download
Huyện Cái Nước Download
Huyện Phú Tân Download
Huyện Đầm Dơi Download
Huyện Năm Căn Download
Huyện Ngọc Hiển Download