Top

Bảng giá đất Lai Châu 2012

Cập nhật 12/01/2012 14:20

Ngày 29/12, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 45/2012/QĐ - UBND Ban hành bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lai Châu có hiệu lực từ ngày kể ngày 01 tháng 01 năm 2012 và thay thế Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh Lai Châu về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của bảng giá đất ở năm 2011 trên địa bàn thị xã Lai Châu.

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.

Giá đất Lai Châu

Download
Quyết định Download