Top

Bảng giá đất Bến Tre 2012

Cập nhật 03/02/2012 11:30

Quyết định 36/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2012

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.

Giá đất Bến Tre

Download
Quyết định Download

DiaOcOnline.vn