Top

Bảng giá đất tỉnh Trà Vinh năm 2014

Cập nhật 03/07/2014 16:59

Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh Trà Vinh

Download
Bảng giá đất tỉnh Trà Vinh 2014 Download