Top

Bảng giá đất tỉnh Thái Nguyên năm 2014

Cập nhật 23/06/2014 16:36

Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh Thái Nguyên

Download
Bảng giá đất tỉnh Thái Nguyên 2014 Download