Top

Bảng giá đất tỉnh Khánh Hòa năm 2014

Cập nhật 03/07/2014 13:14

Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh Khánh Hòa

Download
Phụ lục 1: Các xã miền núi Download
Phụ lục 2: Thành phố Nha Trang Download
Phụ lục 3: Thành phố Cam Ranh Download
Phụ lục 4: Huyện Cam Lâm Download
Quyết định 29/2013/QĐ-UBND Download
Phụ lục 5: Huyện Diên Khánh Download
Phụ lục 6: Huyện Ninh Hòa Download
Phụ lục 7: Huyện Vân Ninh Download
Phụ lục 8: Huyện Khánh Sơn Download
Phụ lục 9: Huyện Khánh Vinh Download
Bảng quy định Download