Top

Bảng giá đất tỉnh Thanh Hóa năm 2014

Cập nhật 23/06/2014 16:40

Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh Thanh Hóa

Download
Bảng giá đất tỉnh Thanh Hóa 2014 Download