Top

Bảng giá đất tỉnh Ninh Bình năm 2014

Cập nhật 23/06/2014 16:47

Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh Ninh Bình

Download
Bảng giá đất tỉnh Ninh Bình 2014 Download