Top

Bảng giá đất tỉnh Quảng Ninh năm 2014

Cập nhật 23/06/2014 16:44

Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh Quảng Ninh

Download
Bảng giá đất tỉnh Quảng Ninh 2014 Download