Top

Bảng giá đất tỉnh Tây Ninh năm 2014

Cập nhật 23/06/2014 16:58

Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh Tây Ninh

Download
Bảng giá đất tỉnh Tây Ninh 2014 Download