Top

Bảng giá đất tỉnh Yên Bái năm 2014

Cập nhật 27/06/2014 00:17

Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh Yên Bái

Download
Bảng 4: giá đất Mù Căng Chải Download
Bảng 2: giá đất TP Yên Bái Download
Bảng 6: giá đất huyện Văn Chấn Download
Quy định Download
Bảng 8: giá đất huyện Trần Yên Download
Bảng 7: giá đất huyện Văn Yên Download
Quyết đinh 35/2013/QĐ-UBND Download
Bảng 9: giá đất huyện Yên Bình Download
Bảng 1: giá đất nông nghiệp Download
Bảng 10: giá đất huyện Lục Yên Download
Bảng 3: giá đất TX Nghĩa Lộ Download
Bảng 5: giá đất huyện Trạm Tấu Download