Top

Bảng giá đất tỉnh An Giang năm 2014

Cập nhật 05/07/2014 12:54

Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh An Giang

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh An Giang

Download
Bảng giá đất Huyện Châu Phú Download
Bảng giá đất Huyện Châu Thành Download
Bảng giá đất TP Long Xuyên Download
Bảng giá đất Huyện Phú Tân Download
Bảng giá đất Huyện An Phú Download
Bảng giá đất Huyện Tri Tôn Download
Bảng giá đất Thị Xã Châu Đốc Download
Bảng giá đất Thị Xã Tân Châu Download
Quy định chung Download
Quyết định 46/2013/QĐ-UBND Download
Bảng giá đất Huyện Chợ Mới Download