Top

Bảng giá đất Thái Nguyên 2012

Cập nhật 12/01/2012 11:15

Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.Giá đất Thái Nguyên

Download
Quyết định Download