Top

Bảng giá đất Đắk Lắk 2012

Cập nhật 12/01/2012 10:45

Về khung giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố của tỉnh năm 2012

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.

Giá đất Đắk Lắk

Download
Nghị quyết Download
Thành phố Buôn Mê Thuột Download
Huyện Buôn Đôn Download
Huyện Cư Kuin Download
Huyện Cưm'Gar Download
Huyện Fa Kar Download
Huyện FaSúp Download
Huyện Fa H'Leo Download
Huyện Krông Ana Download
Huyện Krông Búk Download
Huyện Krông Bông Download
Huyện Krông Năng Download
Huyện Krông Pắc Download
Huyện Lắk Download
Huyện M'DRắk Download
Thị xã Buôn Hồ Download