Top

Bảng giá đất Hải Dương 2012

Cập nhật 03/02/2012 14:10

Quyết định 30/2011/QĐ-UBND Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2012

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.

Giá đất Hải Dương

Download
Quyết định Download

DiaOcOnline.vn