Top

Bảng giá đất Điện Biên 2012

Cập nhật 03/02/2012 13:10

Nghị quyết số 261/2011/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên v/v thông qua bảng giá các loại đất và qui định áp dụng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2012.

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.Giá đất Điện Biên

Download
Nghị quyết Download