Top

Bảng giá đất Bà Rịa - Vũng Tàu 2012

Cập nhật 12/01/2012 09:35

Ban hành quy định Bảng gái các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.

Giá đất Bà Rịa - Vũng Tàu

Download
Quyết định Download