Top

Bảng giá đất Hà Nam 2012

Cập nhật 07/02/2012 13:40

Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.

Giá đất Hà Nam

Download
Nghị quyết Download


DiaOcOnline.vn