Top

Bảng giá đất Ninh Thuận 2012

Cập nhật 06/02/2012 08:40

Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND về việc quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.

Giá đất Ninh Thuận

Download
Quyết định Download


DiaOcOnline.vn