Top

Bảng giá đất Yên Bái 2012

Cập nhật 06/03/2012 10:10

Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân loại đường phố, vị trí và Bảng giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2012

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.

Giá đất Yên Bái

Download
Quyết định Download
Đất nông nghiệp Download
Huyện Mù Cang Chải Download
Đất ở nông thôn huyện Mù Cang Chải Download
Huyện Trạm Tấu Download
Đất ở nông thôn huyện Trạm Tấu Download
Huyện Văn Chấn Download
Đất ở nông thôn huyện Văn Chấn Download
Huyện Văn Yên Download
Đất ở nông thôn huyện Văn Yên Download
Huyện Trấn Yên Download
Đất ở nông thôn huyện Trấn Yên Download
Huyện Yên Bình Download
Đất ở nông thôn huyện Yên Bình Download
Huyện Lục Yên Download
Đất ở nông thôn huyện Lục Yên Download
 
DiaOcOnline.vn