Top

Bảng giá đất Quảng Trị 2012

Cập nhật 06/02/2012 09:30

Nghị quyết số Số: 22/2011/NQ-HĐND Thông qua phương án giá các loại đất và phân loại đường phố các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2012

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.

Giá đất Quảng Trị

Download
Nghị quyết Download


DiaOcOnline.vn