Top

Bảng giá đất Vĩnh Phúc 2012

Cập nhật 17/02/2012 09:05

Quyết định số 60/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định về giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.

Giá đất Vĩnh Phúc

Download
Quyết định Download
Huyện Bình Xuyên Download
Huyện Lập Thạch Download
Huyện Sông Lô Download
Huyện Tam Dảo Download
Huyện Tam Dương Download
Huyện Vĩnh Tường Download
Huyện Yên Lạc Download
Thành phố Vĩnh Yên Download
Thị xã Phúc Yên Download

DiaOcOnline.vn