Top

Bảng giá đất Hòa Bình 2012

Cập nhật 07/02/2012 14:40

Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định chi tiết Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.

Giá đất Hòa Bình

Download
Quyết định Download
Quy định Download
Đất rừng sản xuất Download
Đất nuôi trồng thủy sản Download
Đất trồng cây hàng năm Download
Đất trồng cây hàng năm còn lại Download
Đất trồng cây lâu năm Download
Đất sản xuất kinh doanh tại nông thôn Download
Đất sản xuất kinh doanh tại đô thị Download
Đất ở tại nông thôn Download
Đất ở tại đô thị Download


DiaOcOnline.vn