Top

Bảng giá đất Bắc Giang 2012

Cập nhật 06/02/2012 10:40

Quyết định số 480/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2012

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.

Giá đất Bắc Giang

Download
Giá đất 1 Download
Giá đất 2 Download


DiaOcOnline.vn