Top

Cụm 3, khu công nghiệp Cát Lái thành khu đô thị

Cập nhật 03/02/2010 16:10

UBND TP.HCM vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 khu đô thị tại phường Cát Lái và Bình Trưng Đông, quận 2. Sự thay đổi lớn tại quyết định này là điều chỉnh quy hoạch chi tiết cụm 3 – khu công nghiệp Cát Lái với quy mô khu vực quy hoạch 110,26ha sang hướng phát triển đô thị.

Theo UBND TP.HCM, việc lập quy hoạch chi tiết nói trên nhằm thực hiện chủ trương của UBND TP.HCM về hạn chế phát triển các khu công nghiệp trong phạm vi nội thành và các khu đô thị mới phát triển trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch từ khu vực chức năng công nghiệp thành khu dân cư đô thị hiện đại phù hợp định hướng phát triển tại quận 2.

DiaOcOnline.vn - Theo Sài Gòn Tiếp Thị