Top

Hải Phòng:

Địa phương được tự quyết giá bán nhà mặt phố

Cập nhật 01/02/2010 08:30

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản về việc hướng dẫn về phương thức, giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại mặt đường, mặt phố có khả năng sinh lợi cao trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Theo đó, việc xác định phương án và giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại mặt đường, mặt phố có khả năng sinh lợi cao thuộc thẩm quyền của địa phương.

Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng nghiên cứu, tham mưu giúp UBND thành phố xây dựng phương án và giá bán nhà ở trình Hội đồng nhân dân thông qua trước khi thực hiện.

Phương thức và giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước có khả năng sinh lợi cao cần đảm bảo các nội dung như xác định cụ thể những nhà ở thuộc diện có khả năng sinh lợi cao để áp dụng phương thức và giá bán (như nêu rõ là nhà ở một tầng một hộ ở hoặc nhà ở nhiều tầng một hộ ở vị trí mặt đường, mặt phố tại trung tâm đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch, có điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi....).

Đồng thời, giá bán nhà ở phải đảm bảo việc điều chỉnh phù hợp với điều kiện của địa phương nhằm tránh sự chênh lệch lớn trong việc thực hiện chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê đối với các nhà ở này.

Trong trường hợp giá bán nhà ở bao gồm giá nhà và giá đất khi chuyển quyền sử dụng đất. Theo đó, giá nhà áp dụng tính theo quy định tại Nghị định 61/CP của Chính phủ. Giá đất khi chuyển quyền sử dụng thì cần tính toán đảm bảo có sự phân định cụ thể về khu vực, vị trí của nhà ở và có quy định rõ ràng giá đất áp dụng cho diện tích đất ở trong hạn mức và diện tích đất ở vượt hạn mức.

Trong đó, đối với giá đất cần tham khảo cách tính của một số địa phương khác như Hà Nội...

DiaOcOnline.vn - Theo InfoTV