Top

Kêu gọi đầu tư 63 dự án nhà ở, hạ tầng công nghiệp

Cập nhật 03/02/2010 10:35

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt danh mục các dự án thu hút đầu tư giai đọan 2009 - 2015. Theo đó, có 63 dự án đầu tư trong và ngoài nước được kêu gọi đầu tư.

Những dự án đầu tư này tập trung ở các lĩnh vực như: phát triển nhà ở - đô thị, xây dựng hạ tầng công nghiệp… với tổng vốn thực hiện hơn 64.000 tỷ đồng. Hình thức đầu tư chủ yếu là liên doanh, liên kết hoặc 100% vốn nước ngoài.

Để tạo sức hút đầu tư, tỉnh Vĩnh Long đang xem xét chỉnh sửa, bổ sung chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật để phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các nhà đầu tư.

DiaOcOnline.vn - Theo Đất Việt