Top

UBND TP.HCM bác quy định quản lý kiến trúc tạm thời

Cập nhật 03/02/2010 13:35

Mới đây, UBND TP.HCM đã có kết luận “bác” quy định này. Theo đó, UBND TP.HCM cho rằng, trong khi quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm TP.HCM hiện hữu mở rộng chưa được phê duyệt, thì sẽ hạn chế tối đa việc xây dựng tại khu vực đang trong tiến trình cải tạo chỉnh trang đô thị.

Riêng đối với những dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc thì tiếp tục triển khai thực hiện và cập nhật vào hiện trạng quy hoạch.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng chỉ đạo sở Quy hoạch kiến trúc chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương lập quy hoạch và thẩm định, trình UBND TP.HCM xem xét, phê duyệt quy hoạch khu bờ tây sông Sài Gòn trong quý 1/2010, phê duyệt quy hoạch Khu trung tâm hiện hữu mở rộng thành phố trong tháng 9.2010 làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

DiaOcOnline.vn - Theo Sài Gòn Tiếp Thị