Top

Các đoàn Đại biểu Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Thuế nhà đất:

Chưa nên đánh thuế nhà

Cập nhật 01/02/2010 10:10


Chưa nên đưa nhà ở vào diện đối tượng chịu thuế (ảnh có tính minh hoạ).
Ngày 31.1, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh và Cà Mau kết thúc việc lấy ý kiến về dự án Luật Thuế nhà đất. Nhìn chung các ý kiến đều thống nhất cho rằng cần phải nâng Pháp lệnh Thuế nhà, đất thành Luật Thuế nhà, đất để tăng cường vai trò quản lý nhà nước, chống tình trạng đầu cơ.

Nhưng, việc đánh thuế nhà cần phải xem xét lại. Ý kiến chung trong đoàn ĐBQH Quảng Ninh cho rằng chưa nên đưa nhà ở vào diện đối tượng chịu thuế vì việc xác định đúng giá trị nhà rất phức tạp, dễ nảy sinh tiêu cực, hơn nữa đánh thuế nhà sẽ dẫn đến tình trạng thuế chồng thuế, không công bằng trong việc thu thuế.

Bởi vì, thực tế nhiều tài sản có giá trị hơn nhà vẫn chưa bị đánh thuế, nên rà soát lại đối tượng không thuộc diện chịu thuế (theo quy định về phân loại đất tại Điều 13, Luật Đất đai); căn cứ tính thuế nên dựa trên giá tính thuế, thuế suất và nghiên cứu theo hướng thu thuế lũy tiến đối với diện tích đất ở theo quy mô diện tích đất chứ không nên theo hạn mức sử dụng đất...

Ý kiến chung trong đoàn ĐBQH Cà Mau tập trung vào vấn đề diện tích tính thuế và giá trị tính thuế đối với nhà ở, thống nhất phương án khởi điểm tính thuế đối với diện tích hơn 200m2; vùng nông thôn nên quy định thêm diện tích tính thuế là 300m2 cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai.

Nhiều ý kiến cũng đề nghị, việc quy định miễn thuế, giảm thuế cần tập trung hướng tới đối tượng chính sách, hộ nghèo, người có công với cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ được hưởng trợ cấp hằng tháng, người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc da cam...

DiaOcOnline.vn - Theo Lao Động