Top

Bảng giá đất tỉnh Tuyên Quang năm 2015 - 2019

Cập nhật 04/01/2015 11:55

​Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 20/1/2015 của UBND tỉnh về Ban hành Bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh Tuyên Quang

Download
Giá đất tỉnh Tuyên Quang 2015 - 2019 Download