Top

Bảng giá đất tỉnh Quảng Bình năm 2015 - 2019

Cập nhật 04/01/2015 10:21

​Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2019.

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh Quảng Bình

Download
Giá đất tỉnh Quảng Bình 2015 - 2019 Download