Top

Bảng giá đất tỉnh Hưng Yên năm 2015 - 2019

Cập nhật 04/01/2015 09:00

​Nghị quyết Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2015 - 2019

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh Hưng Yên

Download
Giá đất tỉnh Hưng Yên 2015 - 2019 Download