Top

Bảng giá đất tỉnh Phú Thọ năm 2015 - 2019

Cập nhật 04/01/2015 09:48

​Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về bảng giá các loại đất 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh Phú Thọ

Download
Giá đất tỉnh Phú Thọ 2015 - 2019 Download