Top

Bảng giá đất tỉnh Kon Tum năm 2015 - 2019

Cập nhật 04/01/2015 09:14

​V/v ban hành Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Kon Tum .

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh Kon Tum

Download
Giá đất tỉnh Kon Tum 2015 - 2019 Download