Top

Bảng giá đất tỉnh Thái Nguyên năm 2015 - 2019

Cập nhật 04/01/2015 11:38

​Phê duyệt Bảng giá đất giai đoạn năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh Thái Nguyên

Download
Giá đất tỉnh Thái Nguyên 2015 - 2019 Download