Top

Bảng giá đất tỉnh Tây Ninh năm 2015 - 2019

Cập nhật 04/01/2015 11:07

Ngày 22 tháng 12 năm 2014, UBND tỉnh có Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ban hành bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019.

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh Tây Ninh

Download
Giá đất tỉnh Tây Ninh 2015 - 2019 Download