Top

Bảng giá đất tỉnh Hậu Giang năm 2014

Cập nhật 21/06/2014 16:53

Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh Hậu Giang

Download
Quyết định số 39/20113/QĐ-UBND Download
Bảng giá đất ở đô thị Download
Bảng giá đất trồng cây lâu năm Download
Bảng giá đất ở nông thôn Download
Bảng giá đất rừng Download