Top

Bảng giá đất Lạng Sơn 2012

Cập nhật 03/02/2012 16:00

Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND Ban hành quy định về giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.

Quy định giá đất

Giá đất Lạng Sơn

Download
Quyết định Download
Quy định giá đất Download


DiaOcOnline.vn