Top

Bảng giá đất Lào Cai 2012

Cập nhật 06/02/2012 08:15

Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2012

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.

Giá đất Lào Cai

Download
Nghị quyết Download


DiaOcOnline.vn