Top

TPHCM:

Thành lập Đoàn công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý sử dụng đất đai

Cập nhật 20/05/2011 07:50

UBND TPHCM vừa quyết định thành lập Đoàn công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Theo đó, Đoàn công tác có nhiệm vụ kiểm tra các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất có vi phạm pháp luật để xử lý theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN & MT) được giao xử lý vi phạm hành chính về đất đai theo thẩm quyền trên cơ sở báo cáo, đề xuất của UBND các quận - huyện và kết quả kiểm tra trực tiếp của Đoàn công tác.

Trường hợp vi phạm đến mức phải thu hồi đất, Đoàn công tác đề nghị Sở TN & MT lập hồ sơ, trình UBND TP quyết định thu hồi đất.

Riêng đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải truy tố trước pháp luật sở TN & MT báo cáo đề xuất UBND TP chuyển cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý theo quy định.

DiaOcOnline - Thúy Trần tổng hợp