Top

Sở hữu đất vườn, cắt một phần làm đường đi, có được bán phần còn lại?

Cập nhật 22/04/2013 14:53

Câu hỏi:

Hiện tại nhà tôi có 1 mảnh đất vườn 65 m2 nhưng vì phải ở bên trong vườn nên phải cắt 8m2  từ đường cái vào đến mảnh đất để làm ngõ . Nên tôi muốn hỏi có thể bán 57m2 đấy không vì người nhà tôi nói không bán được, và 8m2 kia tôi phải xử lý như thế nào?

Kính gửi Quý bạn đọc

Café Luật – Chuyên mục hợp tác giữa Cổng thông tin và giao dịch DiaOcOnline.vnCông ty luật ANVLaw xin gửi đến bạn lời chào trân trọng. Theo nội dung thư bạn gửi; Căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành Café Luật xin phúc đáp đến bạn như sau:

Nếu đủ điều kiện về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa theo quy định pháp luật, bạn có thể thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng của 57m2 còn lại bằng việc thực hiện thủ tục tách thửa đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Thứ 1, thủ tục tách thửa  (Điều 145 Nghị định 181/2004/NĐ-CP):

+ Hồ sơ tách thửa hoặc hợp thửa gồm có:

a) Đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa của người SD đất đối với trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu khi thực hiện quyền đối với một phần thửa đất

b) GCN QSD đất hoặc một trong các loại giấy tờ về QSD đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).

+ Người có nhu cầu xin tách thửa hoặc hợp thửa lập một (01) bộ hồ sơ nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài; nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với HGĐ, cá nhân.

- Sau khi tách thửa 57m2  đất khỏi diện tích đất chung, nếu muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất bạn phải thực hiện theo thủ tục tại Điều 148 Nghị định 181/2004/NĐ-CP:

Điều 148 Nghị định 181/2004/NĐ-CP:

1. Bên nhận chuyển nhượng nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:

a) Hợp đồng chuyển nhượng QSD đất;

b) GCN QSD đất hoặc một trong các loại giấy tờ về QSD đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).

2. Việc chuyển nhượng QSD đất được thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn không quá bốn (04) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng ĐK QSD đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; chỉnh lý GCN QSD đất đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp GCN QSD đất đối với T.hợp phải cấp mới GCN;

b) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nghĩa vụ tài chính, Văn phòng ĐK QSD đất hoặc UBND xã, thị trấn có trách nhiệm thông báo cho bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính;

c) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Văn phòng ĐK QSD đất hoặc UBND xã, thị trấn nơi có đất có trách nhiệm trao GCN QSD đất cho người nhận chuyển nhượng QSD đất.

***

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email cafeluat@diaoconline.vn

Trân trọng.

Chuyên mục Café Luật

DiaOcOnline.vn mong muốn trở thành cầu nối cho bạn đọc với các chuyên gia trong từng lĩnh vực địa ốc. Hiện nay, qua DiaOcOnline.vn, bạn có thể kết nối với các chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc, pháp lý nhà đất, phong thủy nhà đất.

Nếu có nhu cầu được tư vấn về kiến trúc, pháp lý, phong thủy trong lĩnh vực nhà đất, bạn hãy click ngay vào đây để tìm hiểu về nhà tư vấn và gửi câu hỏi. Chúng tôi sẽ liên hệ với chuyên gia và đưa ra câu trả lời cho bạn trong thời gian sớm nhất.


DiaOcOnline.vn