Top

Bảng giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015 - 2019

Cập nhật 01/04/2015 11:45

Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2015-2019)

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế

Download
Giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế 2015 - 2019 Download
Phụ lục Download